Polityka zwrotów

I. ZWROTY

1. Kupujący będący konsumentem (tj. nie nabywa produktu w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do zwrotu towaru, bez podania przyczyny zwrotu, w ciągu 14 dni od daty zakupu.
2. Podstawą zwrotu jest okazanie Faktury VAT lub paragonu na zakup zwracanych produktów.
3. Zwrotu towaru można dokonać tylko poprzez dostarczenie go do wskazanego magazynu Sprzedawcy.
4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Sprzedającego.
5. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
6. Wystawienie faktury korygującej i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.
7. W przypadku konieczności zwrotu towaru, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
8. Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.z 2000 r., nr 22, poz. 271, z późn. zm) Art. 10 ust 3
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6. dostarczania prasy,
7. usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

II. REKLAMACJE Z POWODU WAD (NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

1. Podstawą reklamacji mogą być wady techniczne produktu lub uszkodzenia mechaniczne, powstałe do czasu odbioru towaru przez Klienta (przed potwierdzeniem odbioru).
2. Reklamacja rozpatrzona będzie do 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.